DOBRODOŠLI


Razvoj ekonomije i očuvanje prirodnih bogatstava jedne države oduvijek je bilo i biće izazov kako za regulatorna tijela, tako i za investitore, industriju, stanovništvo, ekološke organizacije i druge zainteresovane subjekte.

Dok je jednima glavni fokus industrijalizacija i korišćenje prirodnih resursa, drugima je to očuvanje prirode i zaštita životne sredine. Bez industrijske proizvodnje nema stvaranja nove vrijednosti, nema novih radnih mijesta, a tada su ekonomija i stanovništvo osuđeni na ekonomsku i privrednu stagnaciju i propadanje. U isto vrijeme, agresivnom industrijalizacijom i neodgovornim korišćenjem prirodnih resursa stvaramo mnogobrojna zagađenja i dovodimo naše prirodne resurse do tačke kada njihovo dalje korišćenje postaje neodrživo.

Da bi se ovi suprostavljeni interesi pomirili, omogućio industrijski razvoj, odgovorno korišćenje prirodnih resursa, očuvala i obezbijedila zdrava životna sredina, potrebno je neophodni razvoj industrijske proizvodnje osigurati i podržati održivim korišćenjem prirodnih resursa i u isto vrijeme zaštiti životnu sredinu od zagađenja. Upravo zbog kompleksnosti ovog problema pojam održivog razvoja mora se razmatrati sa različitih stanovišta.

Kompleksnost izazova zaštite životne sredine i osiguranje održivog razvoja ekonomije jedan je od glavnih motiva zbog koga je grupa inžinjera, hemičara, univerzitetskih profesora i ekonomista odlučila da se ujedini i organizuje pod nazivom U.Z.O.R. (Udruženje za Zaštitu i Održivi Razvoj). Više o udruženju možete pročitati u nastavku.

Jedan od mnogobrojnih načina na koji udruženje pristupa ovom problemu jeste i ovaj veb portal.

Svrha veb portala je informisanje, edukacija i promocija održivog razvoja. Portal je namijenjen kako stanovništvu, tako i stručnoj i akademskoj zajednici. Na ovom portalu možete naći informacije o trenutnim javnim raspravama, svjetskim trendovima u zaštiti životne sredine, obnovljivim izvorima energije, najboljim raspoloživim tehnologijama, uređajima za kontrolu emisije zagađenja, i mnogim drugim temama.

Nadamo da će vam vrijeme provedeno na našim stranicama biti korisno i da ćete se redovno vraćati po nove interesantne informacije. Takođe, možete nas pratiti i na društvenim mrežama gdje ćete prvi saznati za nove objave na ovom portalu.

Kontaktirajte nas sa pitanjima ili sugestijama.


Udruženje UZOR


Udruženje "UZOR" Banja Luka je slobodno i dobrovoljno, nevladino, neprofiitno i nestranačko udruženje građana. Udruženje djeluje na području cijele Bosne i Hercegovine, u skladu s Ustavom i zakonima. UZOR je počeo sa aktivnim radom početkom 2015. godine. Do sada je Udruženje realizovalo niz projekata kojima je osnovni cilj bio unapređenje sistema upravljanja komunalnim otpadom na urbanom području Grada Banja Luka. Više o projektima Udruženja možete naći na stranici Aktivnosti.

Udruženje potiče i koordinira aktivnosti svojih članova u ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, u skladu s Ustavom i drugim zakonskim propisima, zasnovane na programskim ciljevima za koje je Udruženje osnovano.

Neki od ciljevi i aktivnosti Udruženja su:

 • Razvoj programa i informacionih sistema, obrazovanja i povećanja javne svijesti građana o životnoj sredini, održivom razvoju, obnovljivim i alternativnim izvorima energije i energetskoj efikasnosti;
 • Promocije čiste tehnologije i najboljih raspoloživih tehnika,
 • Zaštita, unaprijeđenje i monitoring životne sredine,
 • Promovisanje uspostavljanja integrisanog sistema upravljanje otpadom, uz unapređenje javne svijesti o integrisanom sistemu upravljanja čvrstim otpadom,
 • Aktivno učešće u javnim raspravama o procjeni uticaja na životnu sredinu, prijedlozima zakona i podzakonskih akata, kao i donošenju odluka u oblastima koje se odnose na aktivnosti Udruženja,
 • Organizacija seminara, radionica i treninga za razmjenu iskustava i prenošenje znanja vezanih za ciljeve Udruženja,
 • Razvoj i promociju javne svijesti o zaštićenim područjima,
 • Smanjenje ključnih faktora ugrožavanja biodiverziteta,
 • Podsticanje i pomoć u osmišljavanju i implementaciji projekata vezanih za aktivnosti Udruženja,
 • Saradnja sa građanima i lokalnom zajednicom na identifikaciji problema i pronalaženju rješenja za poboljšanje i zaštitu životne sredine, osiguravaljući njihovo aktivno učešće u rješavanju problema,
 • Zagovaranje bliske saradnje i partnerstva vlade, civilnog i poslovnog sektora kao i uspostavljanje saradnje sa sličnim subjektima u okruženju i Evropskoj Uniji.