Projekti Udruženja

Udruženje UZOR aktivno realizuje različite projekte. Ovdje ćete naći sve o našim dosadašnjim aktivnostima.

Izrada edukativne brošure o integralnom sistemu upravljanja otpadom

2021

Izrada edukativne brošure o osnovnim komponentama integralnog sistema upravljanja otpadom na području jedinica lokalne samouprave Republike Srpske.

Saznaj više ➜

Izrada veb portala u cilju edukacije o pitanjima zaštite životnih resursa

2020

Veb portal o svjetskim trendovima u zaštiti životne sredine, održivom razvoju, uređajima za kontrolu emisije zagađenja, i mnogim drugim temama.

Saznaj više ➜

Analiza lokacija zelenih ostrva na području Grada Banja Luka - I, II, III

2016 - 2019

Analiza broja i lokacija zelenih ostrva na užem urbanom području Banja Luke, u cilјu uspostavlјanja integralnog sistema upravlјanja ambalažnim otpadom na području Grada.

Saznaj više ➜