Izrada Strategije i Akcionog plana zaštite životne sredine Bosne i Hercegovine

Udruženje UZOR | 11 Sep. 2020

Kategorije: Održivi razvoj | Zaštita prirode |

...

Štokholmski institut za životnu sredinu (SEI), koji je nosilac izrade strategija zaštite životne sredine u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko Distriktu (ESAP 2030+) objavio je međunarodni tender za izbor kvalifikovanih konsultanata.

Ovi dokumenti nadovezaće se na postojeće strateške dokumente o zaštiti životne sredine kako bi se ojačalo trenutno upravljanje životnom sredinom na različitim administrativnim nivoima. Strategije i akcioni planovi za zaštitu životne sredine (BiH ESAP 2030+) takođe će pomoći BiH da se pripremi za usvajanje EU direktiva iz ove oblasti.

SEI objavljuje tri poziva za podnošenje ponuda u okviru projekta „Izrada Strategije i Akcionog plana zaštite životne sredine Bosne i Hercegovine“. Svrha ovih poziva je ugovoriti pružaoce usluga za izradu strateške procjene uticaja na životnu sredinu, strategija i akcionih planova zaštite životne sredine za Republiku Srpsku, Federaciju Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikt.

SEI prihvata prijave za tender do 13. oktobra 2020. godine.

U skladu sa zakonima o zaštiti životne sredine ova tri entiteta, izrade strategija i akcionih planova zaštite životne sredine  moraju proći stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu. Strateške procjene uticaja na životnu sredinu osiguraće da predloženi ciljevi i radnje Strategija zaštite ESAP 2030+ uzmu u obzir sve značajne potencijalne uticaje na životnu sredinu predloženih mjera i uključe sva relevantna ekološka, ​​socijalno-ekonomska i održiva razmatranja u ranoj fazi izrade. 

Od konsultanata će se tražiti da rade paralelno i u saradnji sa timom BiH ESAP 2030+, a biće odgovorni za provođenje i upravljanje svim fazama Strateške procjene uticaja na životnu sredinu, osiguravajući poštovanje zahtjeva svih relevantnih zakona. Strateške procjene uticaja na životnu sredinu biće u skladu sa zakonima o zaštiti životne sredine sva tri entiteta, a gdje je to relevantno sa EU SEA Direktivom (2001/42 / EC) i povezanim relevantnim zakonodavstvom i smjernicama u BiH, RS, FBiH i BD.

Sve informacije i pojedinosti dostupne su u PDF dokumententima na ovim linkovima: Izrade Strategije zaštite životne sredine u Republici Srpskoj (RS ESAP 2030+),  Izrade Strategije zaštite životne sredine u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBIH ESAP 2030+), Izrade Strategije zaštite životne sredine u Brčko Distriktu (BD ESAP 2030+).

​Štokholmski institut za životnu sredinu (SEI) je međunarodna neprofitna istraživačka organizacija koja se bavi pitanjima životne sredine i razvoja kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou od 1989. godine. SEI radi na tome da politiku i praksu preusmjeri ka održivosti.

Podijeli sa drugima


Komentara 0

Budi prvi koji će komentarisati ovaj članak.


Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *